Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 51 (2,4) 49 (2,2) 49 (2,2) 50 (2,1) 47 (2,4)
Herre skole 52 (5,7) 56 (6,2) 52 (4,5)
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 54 (3,1) 48 (3,2) 54 (3,3) 51 (3,6) 50 (3,1)
Rugtvedt skole 49 (3,3) 45 (3,3) 47 (3,7) 48 (3,4)
Rønholt skole 46 (5,5) 44 (3,7) 47 (4,2) 49 (4,0)
Stathelle barneskole
Lesing
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 51 (2,5) 49 (2,4) 51 (2,1) 51 (2,5) 48 (2,2)
Herre skole 50 (4,9) 56 (5,5) 52 (4,2)
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 53 (3,5) 50 (3,2) 51 (4,2) 49 (3,0) 51 (2,8)
Rugtvedt skole 50 (5,8) 47 (3,1) 49 (3,5) 48 (3,0)
Rønholt skole 46 (4,6) 46 (3,1) 44 (5,3) 46 (3,1)
Stathelle barneskole
Regning
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 51 (2,6) 48 (2,3) 50 (2,1) 50 (2,5) 47 (2,0)
Herre skole 51 (5,1) 49 (5,1) 45 (6,8) 50 (5,2)
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 54 (3,1) 45 (2,5) 46 (3,5) 45 (2,3) 48 (3,0)
Rugtvedt skole 51 (3,5) 43 (2,8) 49 (4,0) 48 (3,5) 48 (3,4)
Rønholt skole 42 (4,0) 43 (3,9) 43 (4,2) 48 (4,3)
Stathelle barneskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 9,7 10,2 7,6 6,0 16,2
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 0,0 8,8 10,0 6,5
Rugtvedt skole 18,2
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 2
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 8,1 25,4 18,2 19,4 10,8
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 24,1 17,6 23,3 9,7
Rugtvedt skole 9,1
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 3
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 43,5 39,0 37,9 37,3 54,1
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 20,7 47,1 40,0 58,1
Rugtvedt skole 48,5
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 4
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 30,6 15,3 25,8 19,4 10,8
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 31,0 14,7 23,3 16,1
Rugtvedt skole 18,2
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 5
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 8,1 10,2 10,6 17,9 8,1
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 24,1 11,8 3,3 9,7
Rugtvedt skole 6,1
Rønholt skole
Stathelle barneskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 8,2 10,2 7,6 11,9 6,8
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 0,0 12,1
Rugtvedt skole 6,7 18,2
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 2
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 21,3 25,4 16,7 17,9 37,0
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 17,9 33,3 16,1
Rugtvedt skole 23,3 27,3
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 3
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 32,8 44,1 45,5 34,3 34,2
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 32,1 45,5 48,4
Rugtvedt skole 26,7 30,3
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 4
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 18,0 11,9 22,7 23,9 16,4
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 32,1 9,1 22,6
Rugtvedt skole 26,7 15,2
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 5
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 19,7 8,5 7,6 11,9 5,5
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 17,9 0,0
Rugtvedt skole 16,7 9,1
Rønholt skole
Stathelle barneskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 10,2 3,4 7,5 16,4
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 14,7 9,1
Rugtvedt skole 12,5
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 2
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 11,9 25,4 24,2 16,4 26,0
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 17,6 24,2
Rugtvedt skole 28,1
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 3
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 42,4 45,8 40,9 44,8 34,2
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 50,0 33,3
Rugtvedt skole 37,5
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 4
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 25,4 18,6 16,7 25,4 16,4
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 8,8 21,2
Rugtvedt skole 9,4
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Mestringsnivå 5
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole 10,2 6,8 6,0 6,8
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 8,8 12,1
Rugtvedt skole 12,5
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no