Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Aukra kommune
Kommunenr 1547
Alle grunnskoler med adresse i Aukra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2020-21
Engelsk
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 53 (4,1)
Julsundet skole 48 (2,9)
Lesing
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 52 (4,4)
Julsundet skole 48 (2,7)
Regning
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 52 (3,2)
Julsundet skole 50 (3,1)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Julsundet skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no