Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Aukra kommune
Kommunenr 1547
Alle grunnskoler med adresse i Aukra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Lesing
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 53 (4,3) 52 (3,8) 52 (3,5) 51 (3,3) 52 (2,9)
Julsundet skole 57 (4,1) 52 (3,8) 55 (3,3) 51 (2,8) 54 (2,7)
Regning
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 53 (3,8) 53 (3,1) 53 (3,5) 53 (3,2) 53 (2,8)
Julsundet skole 57 (3,3) 59 (3,2) 56 (2,9) 50 (2,5) 52 (3,3)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 6,5 5,0
Julsundet skole 5,0 2,6
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 15,2 9,7 12,5
Julsundet skole 22,6 15,0 10,5
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 51,6 50,0
Julsundet skole 45,0 44,7
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 30,3 25,8 17,5
Julsundet skole 35,5 20,0 23,7
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 6,5 15,0
Julsundet skole 15,0 18,4

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 3,2 2,4
Julsundet skole 2,4 2,8
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 16,1 17,1
Julsundet skole 24,4 19,4
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 33,3 35,5 41,5
Julsundet skole 38,7 56,1 36,1
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 29,0 26,8
Julsundet skole 9,8 30,6
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 24,2 16,1 12,2
Julsundet skole 22,6 7,3 11,1

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 6,5 9,8
Julsundet skole 4,9 5,4
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 35,5 17,1
Julsundet skole 31,7 27,0
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 46,9 29,0 48,8
Julsundet skole 42,4 51,2 40,5
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 19,4 7,3
Julsundet skole 9,8 16,2
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 9,7 17,1
Julsundet skole 2,4 10,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no