Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Aukra kommune
Kommunenr 1547
Alle grunnskoler med adresse i Aukra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 53 (3,0) 48 (2,8) 49 (3,6) 50 (3,1) 53 (4,1)
Julsundet skole 49 (3,4) 50 (3,7) 46 (2,2) 48 (2,8) 48 (2,9)
Lesing
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 50 (3,7) 46 (2,5) 47 (3,0) 48 (2,6) 52 (4,4)
Julsundet skole 48 (3,1) 52 (2,9) 47 (2,8) 48 (2,9) 48 (2,7)
Regning
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 49 (2,8) 47 (2,7) 50 (3,5) 48 (2,6) 52 (3,2)
Julsundet skole 49 (3,1) 51 (3,1) 46 (2,6) 48 (2,9) 50 (3,1)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 13,3
Julsundet skole 9,8
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 21,9 20,0 31,0
Julsundet skole 15,2 29,3 13,5
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 56,3 50,0 33,3
Julsundet skole 36,4 39,0 54,1
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 10,0 26,2
Julsundet skole 14,6 13,5
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 6,7
Julsundet skole 7,3

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 6,7 4,8
Julsundet skole 10,3 8,1
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 25,0 20,0 38,1
Julsundet skole 21,2 33,3 27,0
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 44,4 43,3 33,3
Julsundet skole 30,3 43,6 37,8
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 16,7 20,0 19,0
Julsundet skole 30,3 7,7 21,6
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 10,0 4,8
Julsundet skole 5,1 5,4

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 6,5 9,8
Julsundet skole 4,9 5,4
Mestringsnivå 2
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 35,5 17,1
Julsundet skole 31,7 27,0
Mestringsnivå 3
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 46,9 29,0 48,8
Julsundet skole 42,4 51,2 40,5
Mestringsnivå 4
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 19,4 7,3
Julsundet skole 9,8 16,2
Mestringsnivå 5
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 9,7 17,1
Julsundet skole 2,4 10,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no