Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vuku barne- og ungdomsskole
Bredingsberg 48
7660 VUKU
Org.nr 974036606
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Vuku barne- og ungdomsskole 0,0 0,0
Verdal kommune 11,6 12,9 9,7
Trøndelag fylke 5,8 6,0 5,3
Nasjonalt 4,9 5,4 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Vuku barne- og ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0
Verdal kommune 10,6 13,4 7,6
Trøndelag fylke 5,6 6,1 5,1
Nasjonalt 4,9 5,4 5,9 6,0 5,6
Regning, fritatt
Vuku barne- og ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0
Verdal kommune 11,1 10,9 6,5
Trøndelag fylke 4,7 5,0 4,2
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,1 4,8
Engelsk, ikke deltatt
Vuku barne- og ungdomsskole 0,0
Verdal kommune 2,6 2,2
Trøndelag fylke 1,0 1,6 2,0
Nasjonalt 1,6 1,4 1,3 1,2 1,5
Lesing, ikke deltatt
Vuku barne- og ungdomsskole 5,6 0,0 0,0 0,0
Verdal kommune 1,1 1,0
Trøndelag fylke 1,1 1,4 2,0
Nasjonalt 1,4 1,2 1,1 1,0 1,4
Regning, ikke deltatt
Vuku barne- og ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0
Verdal kommune 1,1 0,5 1,1
Trøndelag fylke 1,6 2,3
Nasjonalt 1,5 1,2 1,1 1,1 1,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no