Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Voss kommune
Kommunenr 1235
Alle grunnskoler med adresse i Voss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 5,1 3,0
Lesing, fritatt 6,8 3,0
Regning, fritatt 3,0 5,1
Engelsk, ikke deltatt 1,1 1,2
Lesing, ikke deltatt 0,6 1,8
Regning, ikke deltatt 1,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no