Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vindafjord kommune
Kommunenr 1160
Alle grunnskoler med adresse i Vindafjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Bjerkreim kommune 13,0
Bokn kommune 0,0
Eigersund kommune 7,5 4,4
Finnøy kommune 13,2
Forsand kommune 0,0
Gjesdal kommune 6,3 5,0
Haugesund kommune 3,0 2,6
Hjelmeland kommune
Hå kommune 8,1 5,8
Karmøy kommune 6,9 2,4
Klepp kommune 3,2 2,9
Kvitsøy kommune 0,0 0,0
Lund kommune 15,0
Randaberg kommune
Rennesøy kommune
Sandnes kommune 6,2 3,3
Sauda kommune
Sokndal kommune 22,6 11,9
Sola kommune 3,0 3,5
Stavanger kommune 4,8 4,3
Strand kommune 5,2 2,8
Suldal kommune 0,0
Time kommune 4,9 3,5
Tysvær kommune 6,3
Utsira kommune 0,0
Vindafjord kommune
Lesing, fritatt
Bjerkreim kommune 13,0
Bokn kommune 0,0
Eigersund kommune 8,0 4,5
Finnøy kommune 15,8
Forsand kommune
Gjesdal kommune 6,3 4,3
Haugesund kommune 2,8 2,4 2,2
Hjelmeland kommune
Hå kommune 8,4 5,8 8,1
Karmøy kommune 7,1 1,8 1,8
Klepp kommune 3,9 2,5 4,8
Kvitsøy kommune 0,0 0,0 0,0
Lund kommune 15,4
Randaberg kommune 5,0
Rennesøy kommune 6,8
Sandnes kommune 6,5 3,1 2,5
Sauda kommune 13,3
Sokndal kommune 22,6 17,1
Sola kommune 2,7 3,8 4,1
Stavanger kommune 6,4 3,7 3,9
Strand kommune 5,7 2,8 7,2
Suldal kommune 0,0 0,0
Time kommune 4,9 3,0 2,5
Tysvær kommune 3,8 5,9 7,0
Utsira kommune 0,0 0,0
Vindafjord kommune 0,0
Regning, fritatt
Bjerkreim kommune 15,2 0,0
Bokn kommune 0,0
Eigersund kommune 6,5 4,5
Finnøy kommune 0,0
Forsand kommune 0,0
Gjesdal kommune 5,2 3,1 4,1
Haugesund kommune 2,6 1,9 2,2
Hjelmeland kommune 0,0
Hå kommune 5,4 5,0 5,6
Karmøy kommune 6,6 2,2 1,6
Klepp kommune 2,5 2,5 4,8
Kvitsøy kommune 0,0 0,0 0,0
Lund kommune 12,5
Randaberg kommune 4,3
Rennesøy kommune 8,1
Sandnes kommune 5,5 3,1 3,0
Sauda kommune 10,0
Sokndal kommune 22,6 17,1
Sola kommune 3,0 3,5 3,8
Stavanger kommune 5,4 4,4 3,8
Strand kommune 4,1 3,4 7,8
Suldal kommune 0,0
Time kommune 4,9 2,2 2,5
Tysvær kommune 3,1 5,9 3,2
Utsira kommune 0,0 0,0
Vindafjord kommune 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Bjerkreim kommune
Bokn kommune 0,0
Eigersund kommune 1,0 1,1
Finnøy kommune
Forsand kommune 0,0
Gjesdal kommune 0,5 0,6
Haugesund kommune 1,5 1,5
Hjelmeland kommune
Hå kommune 0,3
Karmøy kommune 0,3 0,9
Klepp kommune 1,8
Kvitsøy kommune 0,0 25,0
Lund kommune
Randaberg kommune
Rennesøy kommune
Sandnes kommune 0,6 0,4
Sauda kommune
Sokndal kommune 1,9
Sola kommune 0,8 0,9
Stavanger kommune 1,0 0,8
Strand kommune 0,6
Suldal kommune 1,7
Time kommune 0,7 1,3
Tysvær kommune 1,3
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Lesing, ikke deltatt
Bjerkreim kommune
Bokn kommune 0,0
Eigersund kommune 1,1
Finnøy kommune 2,6
Forsand kommune
Gjesdal kommune 0,5
Haugesund kommune 1,3 0,4 1,3
Hjelmeland kommune
Hå kommune 1,0 0,7
Karmøy kommune 0,2 0,7 0,6
Klepp kommune 1,1 1,2 2,0
Kvitsøy kommune 0,0 25,0 0,0
Lund kommune
Randaberg kommune 0,7
Rennesøy kommune 1,4
Sandnes kommune 0,3 0,5 0,7
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune 0,5
Stavanger kommune 0,7 1,0 1,0
Strand kommune 1,0 0,6 0,5
Suldal kommune 3,4 0,0
Time kommune 0,3 0,4 0,4
Tysvær kommune 1,3 0,6
Utsira kommune 0,0
Vindafjord kommune 0,0
Regning, ikke deltatt
Bjerkreim kommune 0,0
Bokn kommune 0,0
Eigersund kommune 0,5 1,7
Finnøy kommune 6,3
Forsand kommune 0,0
Gjesdal kommune 1,6
Haugesund kommune 1,1 1,3 1,5
Hjelmeland kommune 0,0
Hå kommune 1,0 0,4 1,8
Karmøy kommune 0,5 0,4 1,2
Klepp kommune 1,8 1,2 1,2
Kvitsøy kommune 0,0 25,0 0,0
Lund kommune
Randaberg kommune 2,1
Rennesøy kommune 1,4
Sandnes kommune 1,0 0,6 0,7
Sauda kommune
Sokndal kommune 1,9
Sola kommune 0,8 0,3
Stavanger kommune 0,5 0,3 0,8
Strand kommune 1,0 1,1 0,5
Suldal kommune 3,4
Time kommune 0,3 0,4 0,8
Tysvær kommune 0,6 1,3
Utsira kommune
Vindafjord kommune 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no