Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vindafjord kommune
Kommunenr 1160
Alle grunnskoler med adresse i Vindafjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Vindafjord kommune
Rogaland fylke 4,5 3,7 4,0 4,1 5,5
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,5 5,7
Lesing, fritatt
Vindafjord kommune
Rogaland fylke 5,3 4,8 4,2 4,3 6,0
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,5 5,9
Regning, fritatt
Vindafjord kommune 0,0
Rogaland fylke 3,7 3,1 3,2 3,4 5,1
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Vindafjord kommune
Rogaland fylke 1,6 1,7 1,6 1,5 0,8
Nasjonalt 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
Lesing, ikke deltatt
Vindafjord kommune
Rogaland fylke 3,4 2,1 1,5 1,7 0,6
Nasjonalt 2,5 3,0 1,5 1,3 1,2
Regning, ikke deltatt
Vindafjord kommune 0,0
Rogaland fylke 1,9 2,0 1,9 1,6 0,7
Nasjonalt 1,6 1,9 1,6 1,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no