Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Viken fylke
Alle grunnskoler med adresse i Viken fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 4,7 3,3
Lesing, fritatt 5,1 3,3 3,7
Regning, fritatt 4,4 3,2 3,4
Engelsk, ikke deltatt 1,1 1,8
Lesing, ikke deltatt 1,1 1,3 1,8
Regning, ikke deltatt 1,2 1,5 2,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no