Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Viken fylke
Alle grunnskoler med adresse i Viken fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Viken fylke 4,7
Nasjonalt 4,9 5,5 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Viken fylke 5,1
Nasjonalt 4,9 5,5 5,9 6,1 5,7
Regning, fritatt
Viken fylke 4,4
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,2 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Viken fylke 1,1
Nasjonalt 1,7 1,5 1,4 1,2 1,6
Lesing, ikke deltatt
Viken fylke 1,1
Nasjonalt 1,5 1,3 1,2 1,1 1,5
Regning, ikke deltatt
Viken fylke 1,2
Nasjonalt 1,6 1,3 1,1 1,1 1,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no