Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vik skole
Viksveien 27
3530 RØYSE
Org.nr 975284492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Vik skole
Hole kommune
Viken fylke
Nasjonalt 5,9 3,8
Lesing, fritatt
Vik skole
Hole kommune
Viken fylke
Nasjonalt 6,0 3,6 3,8
Regning, fritatt
Vik skole
Hole kommune
Viken fylke
Nasjonalt 5,1 3,4 3,5
Engelsk, ikke deltatt
Vik skole
Hole kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1,2 1,3
Lesing, ikke deltatt
Vik skole
Hole kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1,0 1,0 1,6
Regning, ikke deltatt
Vik skole
Hole kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1,1 1,1 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no