Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vestfold og Telemark fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vestfold og Telemark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 5,0
Lesing, fritatt 5,3
Regning, fritatt 4,5
Engelsk, ikke deltatt 1,8
Lesing, ikke deltatt 2,2
Regning, ikke deltatt 1,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no