Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 6,1 3,7
Lesing, fritatt 5,9 3,6 4,0
Regning, fritatt 5,1 3,2 3,6
Engelsk, ikke deltatt 1,5 2,0
Lesing, ikke deltatt 1,1 1,5 2,4
Regning, ikke deltatt 1,3 1,9 2,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no