Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 6,5
Lesing, fritatt 6,5
Regning, fritatt 5,4
Engelsk, ikke deltatt 9,7
Lesing, ikke deltatt 8,6
Regning, ikke deltatt 7,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no