Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Vest-Agder fylke (utgått) 5,1 5,6 6,3 6,1
Nasjonalt 4,9 5,5 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Vest-Agder fylke (utgått) 4,9 5,4 5,8 5,9
Nasjonalt 4,9 5,5 5,9 6,1 5,7
Regning, fritatt
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,4 5,0 5,1
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,2 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Vest-Agder fylke (utgått) 1,4 2,2 1,4 1,5
Nasjonalt 1,7 1,5 1,4 1,2 1,6
Lesing, ikke deltatt
Vest-Agder fylke (utgått) 1,1 1,9 1,0 1,1
Nasjonalt 1,5 1,3 1,2 1,1 1,5
Regning, ikke deltatt
Vest-Agder fylke (utgått) 1,0 2,0 1,1 1,3
Nasjonalt 1,6 1,3 1,1 1,1 1,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no