Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vest-Agder fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Engelsk, fritatt 4,5 3,4 2,4 5,1 5,6
Lesing, fritatt 5,2 3,6 3,9 4,9 5,4
Regning, fritatt 2,7 3,1 2,6 4,2 4,4
Engelsk, ikke deltatt 0,2 1,9 2,3 1,4 2,2
Lesing, ikke deltatt 0,3 4,4 3,9 1,1 1,9
Regning, ikke deltatt 0,2 1,6 2,1 1,0 2,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no