Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Arendal kommune 6,5 3,5
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune 0,0
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 3,7 3,8
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 5,0 6,5
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Lesing, fritatt
Arendal kommune 7,1 3,1 4,5
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune 0,0
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,3 5,0 4,1
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 8,7 4,4
Åmli kommune 0,0 0,0
Åseral kommune 0,0
Regning, fritatt
Arendal kommune 4,9 3,8 4,5
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune 0,0
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,3 4,4 3,4
Hægebostad kommune 0,0
Iveland kommune 0,0
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 5,4
Åmli kommune 0,0 0,0
Åseral kommune 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Arendal kommune 0,3 0,3
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 3,8
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 0,6 5,7
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 3,5
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune 2,2
Sirdal kommune 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 4,0 1,1
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune
Lesing, ikke deltatt
Arendal kommune 0,6 0,3 1,6
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 1,2 2,5 2,1
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune 2,6
Lillesand kommune 1,2 4,5
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 16,7
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 2,6
Åmli kommune 0,0 0,0
Åseral kommune 0,0
Regning, ikke deltatt
Arendal kommune 1,0 1,0 2,8
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 1,9 4,4 2,7
Hægebostad kommune 0,0
Iveland kommune 0,0
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 2,3 1,5
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune 2,3
Sirdal kommune 5,6 10,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 16,7
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Åmli kommune 7,7 0,0
Åseral kommune 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no