Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Vennesla kommune 6,0 7,4
Vest-Agder fylke 6,1 3,7
Nasjonalt 5,9 3,8
Lesing, fritatt
Vennesla kommune 5,6 8,5 6,8
Vest-Agder fylke 5,9 3,6 4,0
Nasjonalt 6,1 3,7 3,8
Regning, fritatt
Vennesla kommune 7,0 5,3 3,4
Vest-Agder fylke 5,1 3,2 3,6
Nasjonalt 5,2 3,4 3,6
Engelsk, ikke deltatt
Vennesla kommune 4,2 1,1
Vest-Agder fylke 1,5 2,0
Nasjonalt 1,2 1,4
Lesing, ikke deltatt
Vennesla kommune 3,7 0,5 2,9
Vest-Agder fylke 1,1 1,5 2,4
Nasjonalt 1,1 1,0 1,7
Regning, ikke deltatt
Vennesla kommune 4,2 0,5 2,9
Vest-Agder fylke 1,3 1,9 2,5
Nasjonalt 1,1 1,1 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no