Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Vennesla kommune
Vest-Agder fylke 12,2
Nasjonalt 5,3 4,3
Lesing, fritatt
Vennesla kommune
Vest-Agder fylke 11,3 7,0
Nasjonalt 7,2 4,6 5,0
Regning, fritatt
Vennesla kommune
Vest-Agder fylke 10,4 6,3
Nasjonalt 5,9 4,4 4,7
Engelsk, ikke deltatt
Vennesla kommune
Vest-Agder fylke 1,7
Nasjonalt 3,2 2,0
Lesing, ikke deltatt
Vennesla kommune
Vest-Agder fylke 3,5 0,8
Nasjonalt 2,8 2,2 3,2
Regning, ikke deltatt
Vennesla kommune
Vest-Agder fylke 4,3
Nasjonalt 2,4 1,9 2,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no