Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Vennesla kommune 6,0 5,3 6,7
Vest-Agder fylke 6,3 6,9 5,7
Nasjonalt 5,7 7,0 4,4
Lesing, fritatt
Vennesla kommune 6,0 5,3 6,7
Vest-Agder fylke 5,8 6,4 5,1
Nasjonalt 5,9 7,3 4,5
Regning, fritatt
Vennesla kommune 3,8
Vest-Agder fylke 5,0 5,6 4,3
Nasjonalt 5,0 5,9 4,1
Engelsk, ikke deltatt
Vennesla kommune 2,7 4,3 1,1
Vest-Agder fylke 1,4 1,6 1,1
Nasjonalt 1,4 1,7 1,1
Lesing, ikke deltatt
Vennesla kommune 4,3 6,4 2,2
Vest-Agder fylke 1,0 1,2 0,7
Nasjonalt 1,2 1,4 0,9
Regning, ikke deltatt
Vennesla kommune 2,7
Vest-Agder fylke 1,1 1,4 0,8
Nasjonalt 1,1 1,3 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no