Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Vennesla kommune 6,7 4,6
Vest-Agder fylke 5,7 3,4
Nasjonalt 4,4 2,7
Lesing, fritatt
Vennesla kommune 6,7 8,3
Vest-Agder fylke 5,1 2,9 4,0
Nasjonalt 4,5 2,6 3,0
Regning, fritatt
Vennesla kommune 9,7
Vest-Agder fylke 4,3 2,8 3,5
Nasjonalt 4,1 2,6 2,9
Engelsk, ikke deltatt
Vennesla kommune 1,1
Vest-Agder fylke 1,1 1,4
Nasjonalt 1,1 1,2
Lesing, ikke deltatt
Vennesla kommune 2,2
Vest-Agder fylke 0,7 1,4 1,8
Nasjonalt 0,9 0,9 1,5
Regning, ikke deltatt
Vennesla kommune 1,4
Vest-Agder fylke 0,8 0,9 1,9
Nasjonalt 0,9 1,0 1,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no