Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Arendal kommune 6,2 3,2
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 8,5
Froland kommune 0,0
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,9
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 6,7 4,6
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Lesing, fritatt
Arendal kommune 5,2 3,2 4,7
Birkenes kommune 0,0 0,0
Bygland kommune 0,0
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 7,0
Froland kommune 0,0
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 3,5 3,6
Hægebostad kommune
Iveland kommune 0,0
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune 0,0
Vennesla kommune 6,7 8,3
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Regning, fritatt
Arendal kommune 4,6 3,2 4,3
Birkenes kommune 0,0 0,0
Bygland kommune 0,0
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune 7,6
Flekkefjord kommune 7,0
Froland kommune 0,0
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,9 5,4
Hægebostad kommune
Iveland kommune 0,0
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 6,0 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 9,7
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Arendal kommune 0,7 0,4
Birkenes kommune 3,0
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune 5,3
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 0,7
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 1,1
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Lesing, ikke deltatt
Arendal kommune 0,3 0,4 1,3
Birkenes kommune 6,1 2,9
Bygland kommune 14,3 0,0
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune 2,6
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 1,4 3,0
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune 0,0
Vennesla kommune 2,2
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Regning, ikke deltatt
Arendal kommune 0,3 1,2
Birkenes kommune 3,0 0,0
Bygland kommune 0,0
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune 2,6
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 2,4
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 3,9
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0 0,0 22,2
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 1,4
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no