Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Vennesla kommune 6,0 5,4
Vest-Agder fylke 6,3 4,3
Nasjonalt 5,7 3,6
Lesing, fritatt
Vennesla kommune 6,0 5,4 8,6
Vest-Agder fylke 5,8 4,0 4,1
Nasjonalt 5,9 3,5 3,9
Regning, fritatt
Vennesla kommune 3,8 2,5 8,6
Vest-Agder fylke 5,0 3,4 3,4
Nasjonalt 5,0 3,3 3,7
Engelsk, ikke deltatt
Vennesla kommune 2,7 1,0
Vest-Agder fylke 1,4 1,0
Nasjonalt 1,4 1,4
Lesing, ikke deltatt
Vennesla kommune 4,3 1,0 1,2
Vest-Agder fylke 1,0 1,1 1,8
Nasjonalt 1,2 1,1 1,6
Regning, ikke deltatt
Vennesla kommune 2,7 2,0 1,9
Vest-Agder fylke 1,1 1,2 1,7
Nasjonalt 1,1 1,2 1,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no