Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Askim kommune 0,0
Bamble kommune 8,9 4,5
Frogn kommune 4,1 3,4
Førde kommune 4,4 2,8
Gjesdal kommune 6,3 5,0
Herøy kommune
Hole kommune 9,3
Kongsvinger kommune
Levanger kommune 6,4 8,0
Malvik kommune 4,8 4,2
Mandal kommune 6,4 3,3
Meland kommune 3,5
Os kommune 3,6 2,2
Randaberg kommune
Re kommune
Sogndal kommune 5,2 5,6
Stord kommune 6,9 2,5
Strand kommune 5,2 2,8
Sund kommune 7,6
Time kommune 4,9 3,5
Vennesla kommune 6,0 5,4
Verdal kommune 9,7 7,4
Ørland kommune 9,8 11,9
Lesing, fritatt
Askim kommune
Bamble kommune 6,4 3,2 12,2
Frogn kommune 5,0 5,3 6,8
Førde kommune 4,4
Gjesdal kommune 6,3 4,3
Herøy kommune 4,6 4,4
Hole kommune 9,3
Kongsvinger kommune
Levanger kommune 7,2 8,0 5,1
Malvik kommune 5,8 4,8 5,2
Mandal kommune 5,9 2,8 2,6
Meland kommune 4,3 3,5
Os kommune 3,3
Randaberg kommune 5,0
Re kommune
Sogndal kommune 5,2 4,6 5,2
Stord kommune 8,6 2,0 2,5
Strand kommune 5,7 2,8 7,2
Sund kommune 8,7
Time kommune 4,9 3,0 2,5
Vennesla kommune 6,0 5,4 8,6
Verdal kommune 7,6 6,3 4,9
Ørland kommune 8,2 11,9
Regning, fritatt
Askim kommune
Bamble kommune 6,4 5,2 11,5
Frogn kommune 3,2 3,9 6,3
Førde kommune 3,4 2,7
Gjesdal kommune 5,2 3,1 4,1
Herøy kommune 0,0
Hole kommune 5,2 6,0
Kongsvinger kommune
Levanger kommune 5,7 8,4 4,3
Malvik kommune 4,3 3,0 5,2
Mandal kommune 5,9
Meland kommune 5,0 4,6
Os kommune 2,7 1,9
Randaberg kommune 4,3
Re kommune
Sogndal kommune 6,2 6,5 6,3
Stord kommune 6,0 2,1
Strand kommune 4,1 3,4 7,8
Sund kommune 5,7 5,2
Time kommune 4,9 2,2 2,5
Vennesla kommune 3,8 2,5 8,6
Verdal kommune 6,5 5,8 4,9
Ørland kommune 8,2
Engelsk, ikke deltatt
Askim kommune 7,3
Bamble kommune 3,2
Frogn kommune 0,5 1,0
Førde kommune 2,2 0,6
Gjesdal kommune 0,5 0,6
Herøy kommune
Hole kommune 1,0
Kongsvinger kommune
Levanger kommune 1,1 0,4
Malvik kommune 1,0 1,8
Mandal kommune 0,5 0,9
Meland kommune 2,8
Os kommune 0,3 0,4
Randaberg kommune
Re kommune
Sogndal kommune 0,9
Stord kommune 1,7 1,2
Strand kommune 0,6
Sund kommune
Time kommune 0,7 1,3
Vennesla kommune 2,7 1,0
Verdal kommune 2,2
Ørland kommune 1,7
Lesing, ikke deltatt
Askim kommune
Bamble kommune 1,3 4,5 2,6
Frogn kommune 1,4 0,5 0,5
Førde kommune 2,2
Gjesdal kommune 0,5
Herøy kommune 0,9 4,4
Hole kommune
Kongsvinger kommune
Levanger kommune 0,8 5,1
Malvik kommune 0,5 1,2 1,0
Mandal kommune 1,5 2,1
Meland kommune 4,3 2,8
Os kommune
Randaberg kommune 0,7
Re kommune
Sogndal kommune 0,9
Stord kommune 0,4 1,6 2,9
Strand kommune 1,0 0,6 0,5
Sund kommune
Time kommune 0,3 0,4 0,4
Vennesla kommune 4,3 1,0 1,2
Verdal kommune 0,5 0,5
Ørland kommune 0,0 1,7
Regning, ikke deltatt
Askim kommune
Bamble kommune 1,3 1,9 5,1
Frogn kommune 0,5
Førde kommune 1,1
Gjesdal kommune 1,6
Herøy kommune 0,8
Hole kommune 1,0 1,2
Kongsvinger kommune
Levanger kommune 0,4 1,6
Malvik kommune 1,0 1,2
Mandal kommune 0,5
Meland kommune 3,6 1,5
Os kommune 0,3 0,4
Randaberg kommune 2,1
Re kommune
Sogndal kommune 2,1 0,9
Stord kommune 2,2 4,1
Strand kommune 1,0 1,1 0,5
Sund kommune 1,0
Time kommune 0,3 0,4 0,8
Vennesla kommune 2,7 2,0 1,9
Verdal kommune 1,1 0,5 0,5
Ørland kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no