Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Audnedal kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 0,0
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 2,3 2,7
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune 0,0 0,0
Lyngdal kommune 14,9 0,0
Mandal kommune 7,5
Marnardal kommune 0,0
Sirdal kommune
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune 6,2
Åseral kommune 0,0 0,0
Lesing, fritatt
Audnedal kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 0,0 0,0
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 2,3 3,7 3,8
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune 0,0 0,0
Lyngdal kommune 14,9 0,0
Mandal kommune 6,7 5,2
Marnardal kommune 0,0 0,0
Sirdal kommune 0,0
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune 6,2 7,0 5,5
Åseral kommune 0,0
Regning, fritatt
Audnedal kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 0,0 0,0
Hægebostad kommune 0,0
Kristiansand kommune 1,7 3,3 3,4
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune 0,0 0,0
Lyngdal kommune 17,6 0,0
Mandal kommune 6,7
Marnardal kommune 0,0
Sirdal kommune 0,0
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune 5,2 8,5
Åseral kommune 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Audnedal kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 2,0
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 2,4 1,2
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune 0,0 0,0
Lyngdal kommune 3,6
Mandal kommune
Marnardal kommune 0,0
Sirdal kommune
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune
Åseral kommune 0,0 25,0
Lesing, ikke deltatt
Audnedal kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 2,0
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 2,1 0,8
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune 0,0 0,0
Lyngdal kommune 3,6
Mandal kommune
Marnardal kommune 0,0 5,0
Sirdal kommune 0,0
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune
Åseral kommune 0,0
Regning, ikke deltatt
Audnedal kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune 2,0 10,0
Hægebostad kommune 0,0
Kristiansand kommune 1,5 0,8
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune 0,0 0,0
Lyngdal kommune 3,6
Mandal kommune
Marnardal kommune 0,0
Sirdal kommune 0,0
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune
Åseral kommune 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no