Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk, fritatt
Arendal kommune 4,9
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune 0,0
Gjerstad kommune 0,0
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune 0,0
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune 0,0
Vennesla kommune
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Lesing, fritatt
Arendal kommune 4,9
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune 0,0
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune 0,0
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune 0,0
Vennesla kommune
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Regning, fritatt
Arendal kommune 5,3
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune 0,0
Bykle kommune 0,0
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune 0,0
Gjerstad kommune 0,0
Grimstad kommune 4,5
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune 0,0
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune 0,0
Vennesla kommune
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Arendal kommune 1,1
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune 0,0
Gjerstad kommune 7,7
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune 0,0
Lillesand kommune 2,4
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 9,1
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune 0,0
Vennesla kommune
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 22,2
Lesing, ikke deltatt
Arendal kommune 0,7
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune 7,7
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune 2,5
Lillesand kommune 2,4
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune 0,0
Vegårshei kommune 0,0
Vennesla kommune
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 11,1
Regning, ikke deltatt
Arendal kommune 1,4
Birkenes kommune 0,0
Bygland kommune 27,3
Bykle kommune 0,0
Evje og Hornnes kommune 0,0
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune 0,0
Gjerstad kommune 7,7
Grimstad kommune 1,9
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune 0,0
Lillesand kommune 7,2
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune 14,3
Vegårshei kommune 0,0
Vennesla kommune
Åmli kommune 0,0
Åseral kommune 11,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no