Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17
Engelsk, fritatt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole 0,0
Hunsfoss skole
Kvarstein skole 0,0
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole 0,0
Skarpengland skole
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole
Lesing, fritatt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole 0,0
Hunsfoss skole 0,0
Kvarstein skole 0,0
Moseidmoen skole 12,2
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole 0,0
Skarpengland skole
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole
Regning, fritatt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole 0,0
Hunsfoss skole 0,0
Kvarstein skole 0,0
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole 0,0
Skarpengland skole
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole
Engelsk, ikke deltatt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole 0,0
Hunsfoss skole
Kvarstein skole 7,1
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole 0,0
Skarpengland skole
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole
Lesing, ikke deltatt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole 0,0
Hunsfoss skole 0,0
Kvarstein skole 7,1
Moseidmoen skole 2,4
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole 0,0
Skarpengland skole
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole
Regning, ikke deltatt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole 0,0
Hunsfoss skole 0,0
Kvarstein skole 14,3
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole 0,0
Skarpengland skole
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no