Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Vennesla kommune 5,3 4,1
Vest-Agder fylke 2,4 2,5
Nasjonalt 4,4 2,6
Lesing, fritatt
Vennesla kommune 5,3 3,5
Vest-Agder fylke 3,9 2,7 4,0
Nasjonalt 4,9 3,0 3,2
Regning, fritatt
Vennesla kommune 3,2 4,1
Vest-Agder fylke 2,6 2,3 2,5
Nasjonalt 3,7 2,4 2,7
Engelsk, ikke deltatt
Vennesla kommune 0,5 7,1
Vest-Agder fylke 2,3 4,5
Nasjonalt 2,0 2,6
Lesing, ikke deltatt
Vennesla kommune 0,6 2,9
Vest-Agder fylke 3,9 2,3 1,9
Nasjonalt 3,0 2,8 3,4
Regning, ikke deltatt
Vennesla kommune 1,1 4,1
Vest-Agder fylke 2,1 2,4 3,2
Nasjonalt 1,9 2,6 3,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no