Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Audnedal kommune 0,0
Farsund kommune 4,6
Flekkefjord kommune 4,2
Hægebostad kommune 0,0
Kristiansand kommune 1,4 2,0
Kvinesdal kommune 5,6
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Mandal kommune 3,9 4,1
Marnardal kommune 0,0 0,0
Sirdal kommune 0,0 0,0
Songdalen kommune 7,2
Søgne kommune
Vennesla kommune 5,3 4,1
Åseral kommune 0,0 0,0
Lesing, fritatt
Audnedal kommune
Farsund kommune 4,6 7,6
Flekkefjord kommune 5,8 10,7
Hægebostad kommune 0,0
Kristiansand kommune 2,2 2,2 2,8
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune 4,2
Mandal kommune 4,1 4,7
Marnardal kommune 0,0 0,0
Sirdal kommune 0,0
Songdalen kommune 22,9 5,7
Søgne kommune 5,5
Vennesla kommune 5,3 3,5
Åseral kommune 0,0 0,0 0,0
Regning, fritatt
Audnedal kommune 0,0
Farsund kommune 4,6 4,0
Flekkefjord kommune 5,0 10,7
Hægebostad kommune 0,0
Kristiansand kommune 1,6 2,3 1,8
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune 0,0
Lyngdal kommune 0,0
Mandal kommune 4,4 3,1 4,1
Marnardal kommune 0,0 0,0 0,0
Sirdal kommune 0,0 0,0
Songdalen kommune 9,6 0,0
Søgne kommune 4,0
Vennesla kommune 3,2 4,1
Åseral kommune 0,0 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Audnedal kommune 2,2
Farsund kommune 6,9
Flekkefjord kommune 0,8
Hægebostad kommune 0,0
Kristiansand kommune 1,9 2,4
Kvinesdal kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Mandal kommune 2,5 4,1
Marnardal kommune 0,0 0,0
Sirdal kommune 0,0 4,3
Songdalen kommune 10,8
Søgne kommune
Vennesla kommune 0,5 7,1
Åseral kommune 0,0 0,0
Lesing, ikke deltatt
Audnedal kommune
Farsund kommune 13,8 1,5
Flekkefjord kommune 0,8 1,8
Hægebostad kommune 0,0
Kristiansand kommune 2,9 1,2 1,0
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune 19,5
Mandal kommune 3,6 2,6
Marnardal kommune 28,1 85,0
Sirdal kommune 0,0
Songdalen kommune 1,2 4,1
Søgne kommune 6,3
Vennesla kommune 0,6 2,9
Åseral kommune 0,0 0,0 0,0
Regning, ikke deltatt
Audnedal kommune 0,0
Farsund kommune 4,6 5,6
Flekkefjord kommune 0,0 0,0
Hægebostad kommune 0,0
Kristiansand kommune 1,9 1,7 2,6
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune 0,0
Lyngdal kommune 5,5
Mandal kommune 2,0 4,1 2,1
Marnardal kommune 0,0 0,0 3,6
Sirdal kommune 0,0 4,3
Songdalen kommune 10,8 13,9
Søgne kommune 2,4
Vennesla kommune 1,1 4,1
Åseral kommune 0,0 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no