Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Vennesla kommune 5,3 5,5 8,6 6,0 6,0
Vest-Agder fylke 2,4 5,1 5,6 6,3 6,1
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Vennesla kommune 6,6 8,6 6,0 5,6
Vest-Agder fylke 3,9 4,9 5,4 5,8 5,9
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Vennesla kommune 3,2 3,9 7,0 3,8 7,0
Vest-Agder fylke 2,6 4,2 4,4 5,0 5,1
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Vennesla kommune 0,5 1,7 1,6 2,7 4,2
Vest-Agder fylke 2,3 1,4 2,2 1,4 1,5
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Vennesla kommune 1,1 2,7 4,3 3,7
Vest-Agder fylke 3,9 1,1 1,9 1,0 1,1
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Vennesla kommune 1,1 1,7 2,7 2,7 4,2
Vest-Agder fylke 2,1 1,0 2,0 1,1 1,3
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no