Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vega kommune
Kommunenr 1815
Alle grunnskoler med adresse i Vega kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Vega kommune
Nordland fylke 6,1 6,4 5,8
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Lesing, fritatt
Vega kommune
Nordland fylke 5,8 6,1 5,5
Nasjonalt 6,1 7,5 4,6
Regning, fritatt
Vega kommune
Nordland fylke 4,6 4,5 4,7
Nasjonalt 5,2 6,0 4,2
Engelsk, ikke deltatt
Vega kommune
Nordland fylke 2,5 3,2 1,9
Nasjonalt 1,2 1,5 1,0
Lesing, ikke deltatt
Vega kommune
Nordland fylke 2,5 3,4 1,6
Nasjonalt 1,1 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Vega kommune
Nordland fylke 2,3 3,0 1,5
Nasjonalt 1,1 1,3 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no