Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vega kommune
Kommunenr 1815
Alle grunnskoler med adresse i Vega kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Vega kommune Nordland fylke Nasjonalt
Engelsk, fritatt 6,1 5,9
Lesing, fritatt 5,8 6,1
Regning, fritatt 4,6 5,2
Engelsk, ikke deltatt 2,5 1,2
Lesing, ikke deltatt 2,5 1,1
Regning, ikke deltatt 2,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no