Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Vega kommune
Kommunenr 1815
Alle grunnskoler med adresse i Vega kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Vega kommune 0,0 0,0
Nordland fylke 3,5 6,5 6,2 6,1 7,0
Nasjonalt 4,9 5,5 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Vega kommune 0,0 0,0
Nordland fylke 4,0 5,9 6,2 5,8 6,7
Nasjonalt 4,9 5,5 5,9 6,1 5,7
Regning, fritatt
Vega kommune 0,0 0,0
Nordland fylke 3,0 5,8 4,8 4,6 5,7
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,2 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Vega kommune 0,0 6,3
Nordland fylke 4,6 3,4 3,1 2,5 2,8
Nasjonalt 1,7 1,5 1,4 1,2 1,6
Lesing, ikke deltatt
Vega kommune 6,3 12,5
Nordland fylke 3,3 2,8 2,7 2,5 2,2
Nasjonalt 1,5 1,3 1,2 1,1 1,5
Regning, ikke deltatt
Vega kommune 0,0 0,0
Nordland fylke 3,6 2,4 2,7 2,3 2,1
Nasjonalt 1,6 1,3 1,1 1,1 1,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no