Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Varntresk oppvekstsenter - Avd skole
8695 HATTFJELLDAL
Org.nr 975286800
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hattfjelldal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Varntresk oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Aarborte - Hattfjelldal kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 6,9
Nasjonalt 5,4 6,7 4,0
Lesing, fritatt
Varntresk oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Aarborte - Hattfjelldal kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 6,6
Nasjonalt 5,6 7,1 4,1
Regning, fritatt
Varntresk oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Aarborte - Hattfjelldal kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 4,8 5,6 4,0
Engelsk, ikke deltatt
Varntresk oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Aarborte - Hattfjelldal kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 2,8
Nasjonalt 1,5 1,7 1,3
Lesing, ikke deltatt
Varntresk oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Aarborte - Hattfjelldal kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 2,1
Nasjonalt 1,4 1,6 1,2
Regning, ikke deltatt
Varntresk oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Aarborte - Hattfjelldal kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 2,0
Nasjonalt 1,4 1,6 1,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no