Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Våler kommune 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 5,9 3,8
Lesing, fritatt
Våler kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 6,1 3,7 3,8
Regning, fritatt
Våler kommune 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 5,2 3,4 3,6
Engelsk, ikke deltatt
Våler kommune 2,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 1,2 1,4
Lesing, ikke deltatt
Våler kommune
Innlandet fylke
Nasjonalt 1,1 1,0 1,7
Regning, ikke deltatt
Våler kommune 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 1,1 1,1 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no