Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 0,0
Lesing, fritatt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole
Regning, fritatt
Vålbyen skole 0,0
Våler ungdomsskole
Engelsk, ikke deltatt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 2,9
Lesing, ikke deltatt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole
Regning, ikke deltatt
Vålbyen skole 0,0
Våler ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no