Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Nordhagen skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Vålbyen skole 0,0 0,0
Våler ungdomsskole
Lesing, fritatt
Nordhagen skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Vålbyen skole 0,0 0,0
Våler ungdomsskole
Regning, fritatt
Nordhagen skole (utgått) 0,0 0,0
Vålbyen skole 0,0 0,0
Våler ungdomsskole
Engelsk, ikke deltatt
Nordhagen skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Vålbyen skole 0,0 0,0
Våler ungdomsskole
Lesing, ikke deltatt
Nordhagen skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Vålbyen skole 0,0 0,0
Våler ungdomsskole
Regning, ikke deltatt
Nordhagen skole (utgått) 0,0 0,0
Vålbyen skole 0,0 0,0
Våler ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no