Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Unjárga - Nesseby kommune
Kommunenr 2027
Alle grunnskoler med adresse i Unjárga - Nesseby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0
Finnmark Finnmárku fylke
Nasjonalt 7,3 4,7
Lesing, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke
Nasjonalt 7,4 4,6 4,6
Regning, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke
Nasjonalt 6,0 4,2 4,2
Engelsk, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0
Finnmark Finnmárku fylke
Nasjonalt 1,4 1,4
Lesing, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 2,4
Nasjonalt 1,3 1,0 1,6
Regning, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0
Finnmark Finnmárku fylke
Nasjonalt 1,2 1,2 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no