Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Unjárga - Nesseby kommune
Kommunenr 2027
Alle grunnskoler med adresse i Unjárga - Nesseby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,2 6,0 9,8 7,5 5,6
Nasjonalt 3,2 3,6 4,1 4,4 4,4
Lesing, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 5,2 6,8 8,0 8,5 6,3
Nasjonalt 3,6 3,5 4,1 4,5 4,6
Regning, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,4 4,7 7,8 8,2 6,3
Nasjonalt 3,0 3,2 3,9 4,1 4,2
Engelsk, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 0,2 0,5 0,7 1,9
Nasjonalt 1,7 1,3 1,2 1,1 1,0
Lesing, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,7 1,0 0,5 0,8 1,0
Nasjonalt 2,9 1,1 1,1 0,9 0,8
Regning, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,4 0,4 1,0 0,5 1,6
Nasjonalt 1,7 1,3 1,0 0,9 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no