Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Unjárga - Nesseby kommune
Kommunenr 2027
Alle grunnskoler med adresse i Unjárga - Nesseby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,3 7,3 10,1 9,2
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,5 5,7
Lesing, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,5 6,4 7,7 9,4 10,6
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,5 5,9
Regning, fritatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,9 4,0 5,5 8,1 8,6
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 25,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 4,1 0,6 0,7 1,2
Nasjonalt 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
Lesing, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 5,4 1,0 0,5 0,8
Nasjonalt 2,5 3,0 1,5 1,3 1,2
Regning, ikke deltatt
Unjárga - Nesseby kommune 25,0 0,0 0,0
Finnmark Finnmárku fylke 2,6 4,6 0,7 1,5 0,9
Nasjonalt 1,6 1,9 1,6 1,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no