Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Tynset kommune
Kommunenr 3427
Alle grunnskoler med adresse i Tynset kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 6,9 7,6
Lesing, fritatt 9,2 6,3
Regning, fritatt 7,5 5,7
Engelsk, ikke deltatt 1,1
Lesing, ikke deltatt 1,1
Regning, ikke deltatt 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no