Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 0914
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Tvedestrand kommune 6,6 9,1 9,3
Aust-Agder fylke 5,2 4,8 4,9 5,4 6,4
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,5 5,7
Lesing, fritatt
Tvedestrand kommune 6,6 9,1 8,0
Aust-Agder fylke 5,5 5,9 4,5 4,6 6,0
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,5 5,9
Regning, fritatt
Tvedestrand kommune 8,0
Aust-Agder fylke 4,4 4,0 3,9 4,7 4,9
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Tvedestrand kommune 1,3 3,0
Aust-Agder fylke 1,6 3,5 2,5 2,3 2,5
Nasjonalt 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
Lesing, ikke deltatt
Tvedestrand kommune 1,3 3,0
Aust-Agder fylke 0,6 3,7 2,1 2,7 1,9
Nasjonalt 2,5 3,0 1,5 1,3 1,2
Regning, ikke deltatt
Tvedestrand kommune
Aust-Agder fylke 1,5 2,5 2,6 1,9 1,9
Nasjonalt 1,6 1,9 1,6 1,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no