Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Tromsø kommune
Kommunenr 1902
Alle grunnskoler med adresse i Tromsø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 5,4 5,4 6,4 4,9 7,7
Lesing, fritatt 5,9 5,9 5,8 4,4 8,1
Regning, fritatt 4,3 4,0 4,9 3,7 6,5
Engelsk, ikke deltatt 1,1 1,9 1,0 3,9 1,2
Lesing, ikke deltatt 1,1 1,3 1,3 2,7 1,0
Regning, ikke deltatt 1,6 2,5 1,6 2,8 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no