Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Tokke kommune
Kommunenr 3824
Alle grunnskoler med adresse i Tokke kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 27,3 0,0
Lesing, fritatt 18,8
Regning, fritatt 24,2
Engelsk, ikke deltatt 6,1 6,9
Lesing, ikke deltatt 9,4
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no