Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Time kommune
Kommunenr 1121
Alle grunnskoler med adresse i Time kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Time kommune 5,1 4,0 1,8 4,9 5,7
Rogaland fylke 3,7 4,0 4,1 5,5 5,4
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Time kommune 5,9 3,6 2,5 4,9 5,0
Rogaland fylke 4,8 4,2 4,3 6,0 5,5
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Time kommune 3,4 2,8 4,9 5,0
Rogaland fylke 3,1 3,2 3,4 5,1 5,2
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Time kommune 1,3 2,4 3,2 0,7 0,7
Rogaland fylke 1,7 1,6 1,5 0,8 1,2
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Time kommune 0,0 2,4 3,2 0,3 1,1
Rogaland fylke 2,1 1,5 1,7 0,6 1,1
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Time kommune 0,8 1,2 0,3 1,1
Rogaland fylke 2,0 1,9 1,6 0,7 1,1
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no