Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Time kommune
Kommunenr 1121
Alle grunnskoler med adresse i Time kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Bryne kompetansesenter grunnskole
Bryne skule 0,0 0,0 10,8
Bryne ungdomsskule
Frøyland skule 14,6
Frøyland ungdomsskule
Hognestad skule 0,0
Jærtun Lutherske Friskule (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Lye skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Lye ungdomsskule
Rosseland skule 9,5 0,0
Undheim skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesing, fritatt
Bryne kompetansesenter grunnskole
Bryne skule 0,0 0,0 8,4
Bryne ungdomsskule
Frøyland skule 14,6
Frøyland ungdomsskule
Hognestad skule 0,0
Jærtun Lutherske Friskule (privat) 0,0 0,0 0,0
Lye skule 0,0 0,0 0,0
Lye ungdomsskule
Rosseland skule 7,9 0,0
Undheim skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regning, fritatt
Bryne kompetansesenter grunnskole
Bryne skule 0,0 0,0 0,0 7,2
Bryne ungdomsskule
Frøyland skule 14,6
Frøyland ungdomsskule
Hognestad skule 0,0
Jærtun Lutherske Friskule (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Lye skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Lye ungdomsskule
Rosseland skule 0,0
Undheim skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Bryne kompetansesenter grunnskole
Bryne skule 5,3 4,6
Bryne ungdomsskule
Frøyland skule 2,4
Frøyland ungdomsskule
Hognestad skule 0,0
Jærtun Lutherske Friskule (privat) 0,0 8,3
Lye skule 3,0 2,9 0,0 2,2
Lye ungdomsskule
Rosseland skule 1,6 3,7
Undheim skule 0,0 0,0 5,9 0,0
Lesing, ikke deltatt
Bryne kompetansesenter grunnskole
Bryne skule 5,3 7,7
Bryne ungdomsskule
Frøyland skule 0,0
Frøyland ungdomsskule
Hognestad skule 0,0
Jærtun Lutherske Friskule (privat) 0,0
Lye skule 0,0 0,0 2,2
Lye ungdomsskule
Rosseland skule 1,6 3,7
Undheim skule 0,0 0,0 5,9 0,0
Regning, ikke deltatt
Bryne kompetansesenter grunnskole
Bryne skule 0,0 3,5 6,2
Bryne ungdomsskule
Frøyland skule 0,0
Frøyland ungdomsskule
Hognestad skule 0,0
Jærtun Lutherske Friskule (privat) 8,3 0,0
Lye skule 0,0 2,9 0,0 0,0
Lye ungdomsskule
Rosseland skule 2,4
Undheim skule 0,0 5,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no