Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke
Alle grunnskoler med adresse i Telemark fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk, fritatt
Akershus fylke 5,1
Aust-Agder fylke 7,7
Buskerud fylke 8,8
Finnmark Finnmárku fylke 10,7
Hedmark fylke 7,2
Hordaland fylke 6,0
Møre og Romsdal fylke 10,1
Nordland fylke 7,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 5,4
Oslo fylke 7,3
Rogaland fylke 7,2
Sogn og Fjordane fylke 3,5
Svalbard
Telemark fylke 8,6
Troms Romsa fylke 9,0
Trøndelag fylke 7,3
Vest-Agder fylke 6,9
Vestfold fylke 7,3
Østfold fylke 5,7
Lesing, fritatt
Akershus fylke 5,7
Aust-Agder fylke 7,3
Buskerud fylke 9,4
Finnmark Finnmárku fylke 12,6
Hedmark fylke 6,9
Hordaland fylke 6,0
Møre og Romsdal fylke 10,2
Nordland fylke 7,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 5,7
Oslo fylke 8,2
Rogaland fylke 7,8
Sogn og Fjordane fylke 4,7
Svalbard
Telemark fylke 8,1
Troms Romsa fylke 9,2
Trøndelag fylke 7,5
Vest-Agder fylke 6,4
Vestfold fylke 7,6
Østfold fylke 5,9
Regning, fritatt
Akershus fylke 4,3
Aust-Agder fylke 5,0
Buskerud fylke 7,1
Finnmark Finnmárku fylke 8,9
Hedmark fylke 5,6
Hordaland fylke 5,3
Møre og Romsdal fylke 8,1
Nordland fylke 5,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 5,0
Oslo fylke 7,2
Rogaland fylke 6,1
Sogn og Fjordane fylke 3,4
Svalbard
Telemark fylke 6,7
Troms Romsa fylke 7,5
Trøndelag fylke 5,9
Vest-Agder fylke 5,6
Vestfold fylke 5,2
Østfold fylke 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Akershus fylke 2,0
Aust-Agder fylke 3,9
Buskerud fylke 1,8
Finnmark Finnmárku fylke 1,6
Hedmark fylke 2,2
Hordaland fylke 1,9
Møre og Romsdal fylke 0,5
Nordland fylke 3,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,9
Oslo fylke 0,7
Rogaland fylke 0,9
Sogn og Fjordane fylke 1,1
Svalbard
Telemark fylke 1,0
Troms Romsa fylke 1,6
Trøndelag fylke 1,1
Vest-Agder fylke 1,6
Vestfold fylke 0,8
Østfold fylke 3,5
Lesing, ikke deltatt
Akershus fylke 1,6
Aust-Agder fylke 2,7
Buskerud fylke 1,0
Finnmark Finnmárku fylke 0,7
Hedmark fylke 2,1
Hordaland fylke 1,5
Møre og Romsdal fylke 0,8
Nordland fylke 3,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 3,4
Oslo fylke 0,5
Rogaland fylke 0,7
Sogn og Fjordane fylke 1,4
Svalbard
Telemark fylke 1,0
Troms Romsa fylke 1,4
Trøndelag fylke 1,2
Vest-Agder fylke 1,2
Vestfold fylke 0,6
Østfold fylke 3,2
Regning, ikke deltatt
Akershus fylke 1,3
Aust-Agder fylke 2,9
Buskerud fylke 1,5
Finnmark Finnmárku fylke 1,3
Hedmark fylke 1,6
Hordaland fylke 1,2
Møre og Romsdal fylke 1,0
Nordland fylke 2,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 2,5
Oslo fylke 0,4
Rogaland fylke 0,9
Sogn og Fjordane fylke 1,4
Svalbard
Telemark fylke 0,5
Troms Romsa fylke 1,4
Trøndelag fylke 0,7
Vest-Agder fylke 1,4
Vestfold fylke 0,8
Østfold fylke 3,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no