Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke
Alle grunnskoler med adresse i Telemark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 11,8 7,4
Lesing, fritatt 7,2 5,6 10,8 5,8
Regning, fritatt 9,8 5,8
Engelsk, ikke deltatt 2,9 5,0
Lesing, ikke deltatt 6,0 3,4 2,0 6,7
Regning, ikke deltatt 2,0 2,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no