Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke
Alle grunnskoler med adresse i Telemark fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Telemark fylke 4,9 5,0 6,4 5,2 8,2
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,5 5,7
Lesing, fritatt
Telemark fylke 5,5 5,5 5,9 5,2 7,9
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,5 5,9
Regning, fritatt
Telemark fylke 4,5 4,3 5,2 4,4 6,8
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Telemark fylke 1,8 2,4 1,9 1,8 0,9
Nasjonalt 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
Lesing, ikke deltatt
Telemark fylke 1,4 4,7 1,4 1,4 1,0
Nasjonalt 2,5 3,0 1,5 1,3 1,2
Regning, ikke deltatt
Telemark fylke 1,1 1,8 1,0 1,6 0,7
Nasjonalt 1,6 1,9 1,6 1,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no