Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle grunnskoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Svalbard
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Svalbard
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Svalbard
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Svalbard
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Svalbard
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Svalbard
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no